Cookiebeleid

Uw privacy is voor ons erg belangrijk!

We kiezen er dan ook bewust voor om het gebruik van cookies tot het absolute minimum te beperken. Momenteel wordt er daarom voor bezoekers uitsluitend gebruik gemaakt van een strikt noodzakelijke cookie die bijhoudt of u de cookiebanner heeft gezien en aldus kennis heeft genomen van ons gebruik van cookies. Meer bepaald gaat het om de cookie met de naam “euCookie” die een levensduur heeft van 30 dagen. (TE HERZIEN!!!)

Onze website maakt dus geen gebruik van mogelijk privacy-ondermijnende cookies (zoals bijvoorbeeld de niet-noodzakelijke analyse-cookies van Google Analytics). Op die manier willen we uw privacy op onze website maximaal garanderen!

x

Contacteer ons