Privacyverklaring

N.V. Rent-a-Plant, gevestigd aan de Steenweg Deinze 54, 9810 Nazareth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.rentaplant.be
Steenweg Deinze 54
9810 Nazareth
België
+32475241727

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds bereiken via info@rentaplant.be.

Persoonsgegevens die we verwerken

N.V. Rent-a-Plant verwerkt uitsluitend persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dit geval van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rentaplant.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel op en basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

N.V. Rent-a-Plant verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • N.V. Rent-a-Plant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

N.V. Rent-a-Plant neemt niet op basis geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

N.V. Rent-a-Plant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

N.V. Rent-a-Plant verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Om uw privacy maximaal te garanderen beperkt N.V. Rent-a-Plant het gebruik van cookies (of andere vergelijkbare technieken) tot het absolute minimum en worden enkel strikt noodzakelijke cookies gebruikt. Meer informatie hierover vindt u terug in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N.V. Rent-a-Plant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rentaplant.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan ) en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

N.V. Rent-a-Plant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische nationale toezichthouder.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

N.V. Rent-a-Plant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons via e-mail, telefoon of het contactformulier.

x

Contacteer ons